Projekt
skugga

Projekt - Öxneredskolan

Vi gör markarbetena åt SERNEKE som är totalentreprenör för ombyggnationerna av Öxnerds skola. Byggs etappvis,färdigt 2022

skugga