Projekt
skugga

Projekt - Sommarstuga Öresjö

Vi började med en avloppsanläggning i en sommarstuga i Öresjö och det slutade med att vi även byggde en ny färdig sommarstuga.

skugga