Projekt
skugga

Projekt - Sylteskolan Trollhättan

Här anlägger vi en utbyggnad av skolan och två nya ute miljöer åt Skanska

skugga