Entreprenad
skugga

Entreprenad

 

Bluchers Entreprenad AB utför allt inom markentreprenader där våra kunder i huvudsak är byggföretag samt privatpersoner. Men vi har även kontrakt med kommuner i vårt område.

Vi erbjuder markarbeten där "allt" ingår, dvs från kundens idé till projektering, kalkyl, genomförande, överlämnande av färdig anläggning.

Vi har lång erfarenhet inom branschen och åtar oss såväl totalentreprenader som utvalda delar av ett projekt.

 

Naturligtvis använder vi oss av moderna maskiner.fil

skugga