Företaget
skugga

Företaget

Affärsidé

Vår affärsidé är att vi ska vara det lokala entreprenadföretag med stor flexibilitet samt nära kundkontakt.

Miljö

Vår ambition är att alltid sträva efter det bästa för vår miljö.

Kvalitetsarbete

Att alltid tillhandahålla rätt kvalitet säkerställs genom utbildning, erfarenhet samt kontinuerlig uppföljning.
Vid varje projekt där kunder önskar arbetar vi efter objektsanpassade kvalitetsplaner.

Arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljön undersöks för att förebygga ohälsa, skador och sjukdomar. Arbetsmiljöplaner utförs på projekt där det erfordras.

Sponsring

Vi sponsrar bland annat:

skugga